Chlazení

Nabízíme:

  • Zpracování návrhu na základě požadavků
  • Výstavba nových technologických celků
  • Rekonstrukce stávajících provozů
  • Instalace, nastavení
  • Montáže potrubních rozvodů médií
  • Montáže elektrorozvodů
  • Servis 365 dní v roce
  • Revize chlazení

Chladící a mrazící boxy, chlazení mléka, chlazení vody, chlazení piva a mnohem víc.

Kondenzační jednotky 
Nabízíme kondenzační jednotky pro chladicí a mrazicí sklady, průmysl a chlazení výrobních a technologických prostor.

Sdružené kompresorové jednotky
Nabízíme centrální jednotky jako zdroj chladu pro obchodní řetezce, prodejny, sklady, masokombináty a výrobny. Vysoká spolehlivost, ekonomický provoz, využití odpadního tepla pro ohřev TUV a vytápění objektů. 
.
Kondenzační jednotky s regulací výkonu
Investičně a provozně výhodné řešení pro aplikace s potřebou proměnlivého chladicího. Chladicí jednotky s regulací výkonu jako zdroj chladu pro průmyslové chlazení, chladicí a mrazicí sklady, potravinářský a zpracovatelský průmysl, průmyslové aplikace nebo chlazení výrobních a technologických prostor.

Výparníky 
Vzduchové – chladicí a mrazicí boxy, klimatizace výrobních prostor 
Kapalinové – průmyslové chladiče kapalin

Šokové zchlazování

Nutnou součástí výrobních procesů potravin je šokové zchlazování a zmrazování hotových pokrmů, polotovarů a dalších potravin. Cílem zchlazování / zmrazování je co nejrychlejší překonání kritického rozmezí teplot pro tvorbu bakterií. 
Vysoký chladicí výkon a intenzivní proudění vzduchu speciálních zchlazovacích výparníků zabraňuje tvorbě mikro krystalů vody a zachování původní struktury potraviny.
Technolologie pro rychlé zchlazení produktů navrhujeme na základě našich dlouholetých zkušeností na míru dle požadavku zákazníka. 
Maximální důraz klademe na ekonomický provoz navržené technologie.

Úspora energie
Základním prvkem pro ekonomiku provozu je správě navržený a bezchybně nainstalovaný chladicí systém. Další úspory je možné získat například instalací elektronických expanzních ventilů do chladicího okruhu, rekuperačním výměníkem, případně Free-coolingem u aplikací pro chlazení vody.

Elektronické expanzní ventily

Jejich výhodou je optimální využití teplosměnné plochy výparníků, snížení doby chodu kompresorů a tím jejich opotřebení. Schopnost pracovat s různými druhy chladiv a v širokém rozsahu výkonů. Přehřátí je udržováno s velkou přesností nezávisle na zátěži a velikosti kondenzačního tlaku. 
Inteligentní odtávání výparníků. Úspora energie okolo 15 – 20% v závislosti na typu aplikace

Rekuperace
Odebrané teplo z chlazeného produktu je bez užitku rozptýleno do okolí. Jednoduchým způsobem lze ale část tepla získat zpět k dalšímu využití je využití části kondenzačního tepla k ohřevu teplé užitkové vody (TUV). Do chladicího okruhu na výtlačnou stranu kompresoru zařadíme vhodně dimenzovaný výměník – rekuperátor. Procházející přehřáté páry chladiva předávají své teplo ohřívané vodě. Nedochází ke kondenzaci, ale odebrané teplo je pouze z přehřátých par. Takto nastavený proces umožňuje ohřát vodu na potřebnou teplotu.